Hệ thống quản lý tòa nhà

Nhóm sản phẩm: Hệ thống quản lý tòa nhà

Han Nam mang đến cho khách hàng dịch vụ cung cấp và lắp đặt hệ thống quản lý toà nhà đồng bộ, cho phép điều khiển và kiểm soát mọi hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hoà thông gió, cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy - chữa cháy…, đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị được chính xác, kịp thời. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các hệ thống chức năng này sẽ giúp tiết kiệm một cách đáng kể chi phí năng lượng và điều hành, hỗ trợ quá trình quản lý thông minh cho mọi khách hàng.

Image title

Image titleCopyright © 2014 han nam. Designed by Viễn Nam