Hệ thống điều khiển chiếu sáng

Nhóm sản phẩm: Hệ thống điều khiển chiếu sáng

Hệ thống điều khiển chiếu sáng là một hệ thống công nghệ cao, được điều khiển tự động nhằm mang lại nhiều tiện ích cho con người. Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong một tòa nhà có thể giảm thiểu năng lượng tiêu thụ cho việc thắp sáng lên đến 30%, giúp giảm năng lượng toàn tòa nhà hơn 10%. Ngoài ra, việc chiếu sáng được lập trình, tự động và giám sát sẽ mang lại tiện nghi cũng như sự thoải mái cho con người.


Image title

Image title


Copyright © 2014 han nam. Designed by Viễn Nam